Erik af Pommerns segl
Erik af Pommerns segl

press to zoom
Maribo 600 logo - billeder - guld-frit
Maribo 600 logo - billeder - guld-frit

press to zoom
Maribo 600 logo sølv
Maribo 600 logo sølv

press to zoom
Erik af Pommerns segl
Erik af Pommerns segl

press to zoom
1/6

 

Historien bag Maribo 600 logoet

 

Inspirationen til Maribo 600s logo er lige så gammel som byen Maribo, nemlig 600 år! Det er oven i købet en kongelig kilde, der har inspireret, nemlig Erik af Pommerns våbenskjold, se slideshow til venstre og læs evt. mere om logo tankerne her.

 

Men hvor Erik af Pommern havde løver, drager og kroner i sit skjold, har Maribo 600 logoet langt mere fredelige motiver, der alle har relation til de temaer, der kendetegner Maribo:

 

Centralt i seglet er Maribos gamle byvåben, som det så ud på et samlekort udgivet af Fritz Benzen (f.1864), der 16.6.1891 etablerer en sortimentsboghandel, papir- og kunsthandel med særlig vægt på billedhandel, og som derfor da Maribo havde 500 års jubilæum i 1916 kunne fejre 25-års jubilæum.

 

Se hele samlingen på http://lisespostkort.dk/danske-byvaaben-og-vaaben-i-billeder

 

I de fire felter i det store våbenskjold er der først Mariboe, et originalt kobberstik af J. Haas efter forlæg af J. Bang. Det er fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 3, København 1767, måler i original 16 x 24 cm og har folder i papiret som ved udgivelsen i 1767. Værket indeholdt mange – og i flere tilfælde de tidligste – gengivelser af danske byer. Motivet er Maribo set fra nord med Nørresø i forgrunden og Søndersø til højre. Maribo 600 har købt et originalt stik og scannet det til logoet.

Det første felt repræsenterer altså Maribos historie og fortid, og det næste er en vision for Maribos fremtid. Det er FEMERN TOWER fra arkitektfirmaet BAY ARCH – venligst udlånt af Christian Bay-Jørgensen. BAY ARCH er etableret i 1966 og altså vil have 50 års jubilæum i 2016!

 

Se alle prospekterne på http://www.bayarch.dk/femern.html.

 

I det nederste venstre felt ses byens vartegn, Maribo Domkirke, som den ser ud på en platte fra Den Kongelige Porcelænsfabrik, der også har givet Maribo 600 tilladelse til at bruge billedet. Den smukke blå nuance passer fint til dette tema, Kirke og Tro, som jo i bogstavelig forstand var med til at lægge grundstenen til byen og sikrede den købstadsrettigheder i 1416.

 

I det sidste felt, der symboliserer temaet By og Land, ses et udsnit af et maleri fra 1949, Uroligt vejr i høst, af maleren Carl Budtz Møller, der er født i Rødby. Farven i de gule marker er med til at bygge bro mellem by og land, for også i den gamle bykerne er denne gule farve karakteristisk.

 

Se mere på http://www.lolland.dk/Fritid/Kunst-og-kultur/Maanedens-kunstvAerk/Maanedens-kunstvAerk-August-2013.aspx

 

Øverst i ornamentikken på Erik af Pommerns våbenskjold ses et hoved med vinger bag og et par hænder, der holder fast i kanten. Det er sikkert en engel, der rækker kongen skjoldet. I Maribo 600 logoet er dette erstattet af et hjerte, som naturligvis både symboliserer at Maribo ligger midt i Lollands hjerte, og det faktum, at vi er rigtig mange, der holder af Maribo.

 

Det hele rammes ind af teksten og ornamentikken med rankerne, der også er inspireret af Erik af Pommerns våbenskjold. De passer jo fint med Maribo, der er omgivet af Naturpark Maribosøerne.

 

Så på den måde håber vi, at alle kan genkende lidt af deres eget billede af Maribo, hvad enten der er fokus på fortid, fremtid, kirke, by eller land.