BAGGRUND OG HISTORIE

 

Et jubilæum er en historisk begivenhed. Maribo 600 har fokus på at fejre den og få den til at betyde noget for Maribos fremtid og udvikling. Men det er også vigtigt, at vi kender baggrunden for byen, dens udvikling indtil nu, og hvordan vi kan gøre fortiden til et levende aktiv for hele byen.

 

Kobberstikket her fra 1767 er én af de ældste afbildninger af Maribo - klik på billedet for at se det i fuld størrelse. Det er af J. Haas efter forlæg af J. Bang og har folder i papiret som stammer fra udgivelsen. Maribo er set fra nord med Nørresø i forgrunden og Søndersø til højre. Fra Pontoppidans "Danske Atlas", bind 3, København 1767.

 

Navnet Maribo kendes fra begyndelsen af 1400-tallet som Mariebo 'Jomfru Marias bolig', oprindeligt navn på Maribo Kloster. Byen opstod i 1416 ved grundlæggelsen af Maribo Kloster i landsbyen Skimminge. I 1418 udstedte klostret en stadsret med regler for byens handelsliv.

I 1803 blev Maribo stiftsby for Lolland-Falster Stift og bispesæde. I 1924 blev klosterkirken domkirke.

Byens næringsgrundlag i ældre tid var først og fremmest handel, bl.a. via Bandholm. Fra 1896 var der sukkerfabrik i byen (ophørt 1962) og indtil 1906 produktion af jernbanemateriel. Frem til 1970 var Maribo administrativt centrum for Maribo Amt med kulturelle institutioner og uddannelsessteder.

 

Læs mere om Maribos historie på Dansk Center for Byhistorie her!