Syv små spørgsmål og svar om Maribo 600

1. Hvem står bag Maribo 600?

Det gør foruden en masee frivillige og foreninger en styregruppe og en koordinator. Styregruppen er p.t. (fra venstre) Birger Christensen fra Maribo Handel, koordinator Troels Lyndelse, Liv & Landskab, Max Chrsitensen, Maribo Turistforening, turistchef Peder Wood-Pedersen,  Susan Daniels, Redtown Bed & Excursions og Torben Larsen, Lollandsposten.

 

 

2. Hvorfor er det ikke Lolland Kommune, der står for Maribos jubilæum?

Både Nakskov og Maribo har byjubilæum i 2016, og kommunen har afsat midler til at støtte visse projekterm men gennemfører dem ikke selv. Derfor har lokale borgere taget initiativ til at skabe en række begivenheder, og styregruppen administrerer den økonomiske ramme om Maribo 600. Dette gælder både jubilæumspuljen fra kommunen samt midler ved salg af folkeaktier.

 

3. Hvad går pengene til?

Pengene går til administration, koordinering og markedsføring af Maribo 600 jubilæet samt til at arrangere forskellige begivenheder til jubilæet, som byens borgere og erhvervsdrivende har forslået og deltager i. Der er bl.a. udarbejdet denne webside til at gøre opmærksom på de mange events i jubilæumsåret - og både byens borgere og tilrejsende indbydes til at deltage i festlighederne.

 

4. Hvem har finansieret logo, hjemmeside og koordinering?

Mange frivillige og foreninger har lagt kræfter i at planlægge og gennemføre arrangementer, der kan markere jubilæet, og firmaet Liv & Landskab v/Troels Lyndelse har påtaget sig opgaven med at koordinere de mange aktiviteter. Liv & Landskab har sammen med Lollandsposten skudt penge i projektet, så det kunne sættes i gang.

 

5. Hvem står for økonomien i begivenhederne?

Der er opstået projektgrupper med eget budget og økonomi. Styregruppen for Maribo 600 ønsker ved salget af folkeaktier at få et overskud, der gør det muligt gennemføre nogle særlige begivenheder til at markere jubilæet som ikke kan finansieres af midler fra fonde og puljer..

 

6. Skal byens borgere og virksomheder selv betale hele gildet?

Både ja og nej! Maribo 600 vil gøre afstanden mellem borgere og virksomheder mindre, og derved skabe en økonomisk gevinst for alle. Gennem direkte lokal markedsføring kan virksomhederne få fordele. Og med særlige tilbud til alle, der køber Maribo 600 folkeaktier, vil borgerne også få fordele. Sådan kan Maribo 600 skabe mere liv og handel i byen samtidig med overskud til festen.

 

7. Hvad hvis det hele giver overskud, hvem får så pengene?

Et overskud vil efter 2016 gå til et projekt i Maribo, der er til gavn for borgere og turister. Projektet udvælges af styregruppen. Et ungehus i Maribo kunne være et oplagt valg... Derfor er  Maribo 600s motto ”Festen, vi giver hinanden”.

 

Kgl. Porcelæns Maribo platte
Banegårdsplads gruppen
Forår ved Maribo Gl. Rådhus