A-aktionær

Maribo Handel

Maribo Handelhar omkring 100 medlemmer, der repræsenterer stort set alle aktive forretninger, firmaer og liberale erhverv. Sådan har det været i over 100 år.

Foreningen virker som en ganske almindelig forening med bestyrelse og udvalg. Den er fællesnævner for handelslivet og det er stedet, hvor man aftaler og lægger linjer for udviklingen.

Maribo Handel har et særligt aktivitetsudvalg, der både har idéerne og sørger for en stor del af det praktiske arbejde i forbindelse med årets mange arrangementer. Her spiller torvet en stor rolle, som pladsen i øvrigt har gjort i årtier. Det er ganske enkelt stedet, hvor tingene sker – enten de så er arrangeret af kommunen, foreninger eller handelsstanden.

Maribo Handelbyder traditionen tro på en lang række aktiviteter også i jubilæumsåret. En stor del afvikles i foreningens regi med Maribo Torv som aktivitetsområde. Andre holdes i samarbejde med foreninger og organisationer – med handelens fulde støtte, opbakning og ind imellem suppleret med sideløbende aktivitetstilbud.